Nieuwbouwproject te Grobbendonk | Grobbendonk

Grobbendonk

Dhr Franssen

Nieuwbouwproject te Grobbendonk / Totaal installatie Warmtepomp en boringen

2015

Lees meer >

Sondes en waterwinning | Vlaanderen

Vlaanderen

Diversen

Sondes en waterwinning / Sondes en waterwinning

2015

Lees meer >

Nieuwbouw 12 Appartementen + Winkelruimte | Eilandje Antwerpen

Eilandje Antwerpen

Hedulas building

Nieuwbouw 12 Appartementen + Winkelruimte / Geothermische boring

2014

Lees meer >

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een toestel dat bij lage temperatuur warmte onttrekt aan een natuurlijke bron (een sonde, grondwater en/of lucht) en die bij hoge temperatuur (met behulp van compressie en condensatie) weer wordt afgegeven aan de verwarmingsinstallatie.

LEES MEER >

De verschillende soorten warmtepompen

Voor het verwarmen (en eventueel koelen) van woningen en gebouwen onderscheiden we 3 soorten warmtepompen:

lucht/waterwarmtepompen

bodem/waterwarmtepompen

water/waterwarmtepompen

LEES MEER >

Aandachtspunten voor een goede installatie

Een warmtepompinstallatie moet ontworpen worden met het oog op een zo hoog mogelijke COP. De belangrijkste punten waarmee we rekening moeten houden zijn:

  • een warmteverliesberekenning
  • correcte dimensionering van de bron
  • ontwerp van de warmtepompinstallatie met het oog op een minimaal verbruik van pompenergie en beperking van startstromen
  • ontwerp van het generatiesysteem op een minimale temperatuur, maar met een maximaal comfort voor de eindgebruiker

LEES MEER >

Wat is geothermie?

De term geothermie stamt uit het Grieks. Het is een samentrekking van de woorden geo (aarde) en thermos (warmte) en wijst op warmte die uit de aarde komt. Geothermie verwijst dan ook naar alle toepassingen die op één of andere manier gebruik maken van aardwarmte. Het gaat dus net zo goed om het onttrekken van warmte voor het aandrijven van een warmtepomp als om de productie van elektriciteit op basis van stoom uit hete grondlagen.

LEES MEER >

Welke types van geothermie bestaan er zoal?

Geothermische energie kunnen we op een aantal manieren benutten om een warmtepomp te voeden:

Verticale sondes

Horizontale captatie

Water/water

LEES MEER >

De Geodrill-sonde

De speciale Geodrill-aardsonde is een sonde specifiek ontwikkeld voor het genereren van aardwarmte en -koude. In de praktijk worden meerdere sondes aangesloten op een primaire kring van een water/waterwarmtepomp en vormen ze samen een verwarmings- en/of koelingssysteem voor woningen en/of bedrijfgebouwen.

LEES MEER >

Is een warmtepomp rendabel?

Ja, op voorwaarde dat ze goedkoper verwarmt dan een condensatieketel. Om rendabel te zijn, moet de prijs die we betalen voor elektriciteit per kWh warmte lager liggen dan de gasprijs per kWh.

LEES MEER >

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF!

PROJECTEN IN DE KIJKER

NIEUWS VAN GEODRILL

Bis beurs

Bezoek ons van 3 tot 11 oktober in tijdens de bis beurs in Flanders Expo contacteer ons voor vrijkaarten !

Onze nieuwste telg

De jongste telg van GEODRILL bvba weegt 9 ton en maakt putjes tot 300m diep